LED-Light

  Artikelnummer In aufsteigender Reihenfolge
  Voltage In aufsteigender Reihenfolge
  Driver In aufsteigender Reihenfolge
  Abstrahlwinkel In aufsteigender Reihenfolge
  Kabelausgang In aufsteigender Reihenfolge
  Gestänge In aufsteigender Reihenfolge
  Länge In aufsteigender Reihenfolge
  Leuchtenfuß In aufsteigender Reihenfolge
  Gelenk In aufsteigender Reihenfolge
  Details
  Compare
 1. 61,1,036,1,000,0,01,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Without linkage
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 2. 61,1,036,1,000,0,01,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Without linkage
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 3. 61,1,036,1,000,0,10,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Without linkage
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 4. 61,1,036,1,000,0,10,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Without linkage
  KG1 / Driver extern
  kein Gelenk
 5. 61,1,036,1,000,0,20,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Without linkage
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 6. 61,1,036,1,000,0,20,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Without linkage
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 7. 61,1,036,1,000,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Without linkage
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 8. 61,1,036,1,000,2,31,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Without linkage
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 9. 61,1,036,1,050,0,01,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Metal tube (flexible)
  200mm
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 10. 61,1,036,1,050,0,01,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Metal tube (flexible)
  200mm
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 11. 61,1,036,1,050,0,10,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  200mm
  KG1 / Driver extern
  kein Gelenk
 12. 61,1,036,1,050,0,10,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  200mm
  KG1 / Driver extern
  kein Gelenk
 13. 61,1,036,1,050,0,20,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  200mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 14. 61,1,036,1,050,0,20,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  200mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 15. 61,1,036,1,050,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  200mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 16. 61,1,036,1,055,0,01,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Metal tube (flexible)
  400mm
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 17. 61,1,036,1,055,0,01,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Metal tube (flexible)
  400mm
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 18. 61,1,036,1,055,0,20,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  400mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 19. 61,1,036,1,055,0,20,1,1-010
  12-24
  Driver Internal
  No
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  400mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 20. 61,1,036,1,055,0,20,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  400mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 21. 61,1,036,1,060,0,01,2,4-000
  220-240
  Driver Internal
  No
  Ausgang Below
  Metal tube (flexible)
  500mm
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 22. 61,1,036,1,060,0,20,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  500mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 23. 61,1,036,1,065,0,20,1,4-000
  220-240
  Driver External
  No
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  600mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 24. 61,1,036,1,065,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver External
  No
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  600mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 25. 61,1,036,1,065,0,30,1,4-019
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  600mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 26. 61,1,036,1,100,0,30,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  230mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 27. 61,1,036,1,100,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang No
  Metal tube (flexible)
  230mm
  No
  kein Gelenk
 28. 61,1,036,1,105,0,30,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  380mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 29. 61,1,036,1,105,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  380mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 30. 61,1,036,1,110,0,20,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  480mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 31. 61,1,036,1,110,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  480mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 32. 61,1,036,1,150,2,02,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  GP2 / Driver extern
  kein Gelenk
 33. 61,1,036,1,150,2,02,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  GP2 / Driver extern
  kein Gelenk
 34. 61,1,036,1,150,2,11,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  KG2 / Driver extern
  kein Gelenk
 35. 61,1,036,1,150,2,11,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  KG2 / Driver extern
  kein Gelenk
 36. 61,1,036,1,150,2,21,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  SF2 / Driver intern
  kein Gelenk
 37. 61,1,036,1,150,2,21,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  SF2 / Driver intern
  kein Gelenk
 38. 61,1,036,1,150,3,03,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  GP3 / Driver extern
  kein Gelenk
 39. 61,1,036,1,150,3,03,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  GP3 / Driver extern
  kein Gelenk
 40. 61,1,036,1,150,3,12,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  KG3 / Driver extern
  kein Gelenk
 41. 61,1,036,1,150,3,12,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  KG3 / Driver extern
  kein Gelenk
 42. 61,1,036,1,150,3,22,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  SF3 / Driver intern
  kein Gelenk
 43. 61,1,036,1,150,3,22,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  100mm  + 100mm
  SF3 / Driver intern
  kein Gelenk
 44. 61,1,036,1,151,2,02,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  GP2 / Driver extern
  kein Gelenk
 45. 61,1,036,1,151,2,02,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  GP2 / Driver extern
  kein Gelenk
 46. 61,1,036,1,151,2,11,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  KG2 / Driver extern
  kein Gelenk
 47. 61,1,036,1,151,2,11,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  KG2 / Driver extern
  kein Gelenk
 48. 61,1,036,1,151,2,21,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  SF2 / Driver intern
  kein Gelenk
 49. 61,1,036,1,151,2,21,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  SF2 / Driver intern
  kein Gelenk
 50. 61,1,036,1,151,3,03,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  GP3 / Driver extern
  kein Gelenk
 51. 61,1,036,1,151,3,03,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Below
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  GP3 / Driver extern
  kein Gelenk
 52. 61,1,036,1,151,3,12,2,1-000
  12-24
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  KG3 / Driver extern
  kein Gelenk
 53. 61,1,036,1,151,3,12,2,4-000
  220-240
  Driver External
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  KG3 / Driver extern
  kein Gelenk
 54. 61,1,036,1,151,3,22,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  SF3 / Driver intern
  kein Gelenk
 55. 61,1,036,1,151,3,22,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  36
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  200mm  + 100mm
  SF3 / Driver intern
  kein Gelenk
 56. 63,1,010,1,000,0,20,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Spot (10°)
  Ausgang Lateral
  Without linkage
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 57. 63,1,010,1,000,0,20,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Spot (10°)
  Ausgang Lateral
  Without linkage
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 58. 63,1,010,1,000,0,30,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Spot (10°)
  Ausgang Lateral
  Without linkage
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 59. 63,1,010,1,050,0,20,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Spot (10°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  200mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 60. 63,1,010,1,055,0,01,2,1-000
  12-24
  Driver External
  Spot (10°)
  Ausgang Below
  Metal tube (flexible)
  400mm
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 61. 63,1,010,1,055,0,10,2,1-000
  12-24
  Driver External
  Spot (10°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  400mm
  KG1 / Driver extern
  kein Gelenk
 62. 63,1,010,1,055,0,20,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Spot (10°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  400mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 63. 63,1,010,1,060,0,20,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Spot (10°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  500mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 64. 63,1,010,1,105,0,30,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Spot (10°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  380mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 65. 63,1,010,1,105,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Spot (10°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  380mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 66. 63,1,010,1,110,0,30,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Spot (10°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  480mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 67. 63,1,010,1,110,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Spot (10°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  480mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 68. 63,1,040,1,000,0,01,2,4-000
  220-240
  Driver External
  Flood (40°)
  Ausgang Below
  Without linkage
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 69. 63,1,040,1,000,0,20,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Without linkage
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 70. 63,1,040,1,001,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Without linkage
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 71. 63,1,040,1,050,0,20,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  200mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 72. 63,1,040,1,055,0,01,2,4-000
  220-240
  Driver External
  Flood (40°)
  Ausgang Below
  Metal tube (flexible)
  400mm
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 73. 63,1,040,1,055,0,20,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  400mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 74. 63,1,040,1,055,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  400mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 75. 63,1,040,1,060,0,01,2,4-000
  220-240
  Driver External
  Flood (40°)
  Ausgang Below
  Metal tube (flexible)
  500mm
  GP1 / Driver extern
  kein Gelenk
 76. 63,1,040,1,060,0,10,2,1-000
  12-24
  Driver External
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  500mm
  KG1 / Driver extern
  kein Gelenk
 77. 63,1,040,1,060,0,20,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  500mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 78. 63,1,040,1,060,0,20,1,4-002
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  500mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 79. 63,1,040,1,065,0,20,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  600mm
  SF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 80. 63,1,040,1,105,0,30,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  380mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 81. 63,1,040,1,105,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  380mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 82. 63,1,040,1,110,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  480mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 83. 63,1,040,1,152,2,21,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  200mm  + 200mm
  SF2 / Driver intern
  kein Gelenk
 84. 63,1,040,1,153,2,02,2,1-000
  12-24
  Driver External
  Flood (40°)
  Ausgang Below
  Chrome-plated tube
  300mm  + 200mm
  GP2 / Driver extern
  kein Gelenk
 85. 63,1,040,1,153,2,21,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  300mm  + 200mm
  SF2 / Driver intern
  kein Gelenk
 86. 63,1,040,1,153,2,21,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  300mm  + 200mm
  SF2 / Driver intern
  kein Gelenk
 87. 63,1,040,1,153,3,22,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  300mm  + 200mm
  SF3 / Driver intern
  kein Gelenk
 88. 63,1,040,1,154,2,21,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  400mm  + 400mm
  SF2 / Driver intern
  kein Gelenk
 89. 63,1,040,1,154,3,03,2,4-000
  220-240
  Driver External
  Flood (40°)
  Ausgang Below
  Chrome-plated tube
  400mm  + 400mm
  GP3 / Driver extern
  kein Gelenk
 90. 63,1,040,1,154,3,22,1,1-000
  12-24
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  400mm  + 400mm
  SF3 / Driver intern
  kein Gelenk
 91. 63,1,040,1,155,0,30,1,4-000
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Chrome-plated tube
  300mm  + 300mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 92. 6518500101-00
  12-24
  Driver Internal
  Spot (18°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  500mm
  Magnetfuß
  kein Gelenk
 93. 6518500304-00
  220-240
  Driver Internal
  Spot (18°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  500mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 94. 6518600304-00
  220-240
  Driver Internal
  Spot (18°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  600mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 95. 6540500101-00
  12-24
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  500mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 96. 6540500304-00
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  500mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk
 97. 6540600304-00
  220-240
  Driver Internal
  Flood (40°)
  Ausgang Lateral
  Metal tube (flexible)
  600mm
  MSF1 / Driver intern
  kein Gelenk

Mit dem LED-Light-Baukastensystem finden Sie für jeden Arbeitsplatz die perfekte Leuchte.

Mit dem unten stehenden Leuchtenkonfigurator können Sie sich Ihre Leuchte entsprechend Ihrer Anforderungen ganz einfach zusammenstellen.

Köpfe

serie-61


Wattage: 3 Watt
Lichtleistung: 324 Lumen
Abmessungen: 70/85mm

Abstrahlwinkel 36°

serie-63


Wattage: 7 Watt
Lichtleistung: 560 Lumen
Abmessungen: 92/112mm

Abstrahlwinkel

serie-65


Wattage: 6 Watt
Lichtleistung: 428 Lumen
Abmessungen: 28/75mm
Anschlussspannung


12volt


230volt

Gestänge

gestaenge

Abmessungen
  x  

Verbindung zum Leuchtenfuß
mit Kugelgelenk
mit Kippgelenk

metallschlaeuche

Abmessungen


Verbindung zum Leuchtenfuß
ohne Gelenk
mit Kippgelenk

handgriff

Verbindung zum Leuchtenfuß
ohne Gelenk
mit Kugelgelenk

kein-gestaenge

Verbindung zum Leuchtenfuß
ohne Gelenk
mit Kugelgelenk

Leuchtenfuß


driverintern

magnetfuss

standfuss


driverextern

ohnefuss

grundplatte

klemmgehaeuse